Logo
เชิญชวนเข้าร่วมยื่นเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562... (11/09/2018) [อ่าน 338]
เชิญชวนนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมประกวดแข่งขันการเขียนเรียงความ กลอนสุภาพ และ Animation... (16/08/2018) [อ่าน 298]
การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561... (20/03/2018) [อ่าน 556]
สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษฯ... (20/03/2018) [อ่าน 497]
เปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561... (07/03/2018) [อ่าน 920]
กำหนดการตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2560... (20/07/2017) [อ่าน 909]
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลำปาง 2560... (28/06/2017) [อ่าน 1204]
ประกวดแผนธุรกิจเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเสริมศักยภาพนักศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ... (16/05/2017) [อ่าน 1041]
ข่าวกิจกรรมทั้งหมด

  รายงานการประเมินตนเอง

งานส่งเสริมผลิตผลการค้า และผู้ประกอบธุรกิจ

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

  รายงานแผนกลยุทธ์พัฒนาสถานศึกษา

 เริ่มนับวันที่ 15/06/2558

 เยี่ยมชมวันนี้ : 0

 เยี่ยมชมเดือนนี้ : 0

 เยี่ยมชมปีนี้ : 0

 เยี่ยมชมทั้งหมด : 41,074

Mae Moh EGAT College of Technology and Management

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ
ที่ตั้ง : 393 ม.11 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220
เบอร์โทรศัพท์ : 054-330737
Fax: 054-330737 ต่อ 1004

โดย นายไกรสีห์ คำยวง

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

Copyright (c) 2015

All Rights Reserved