Logo


ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดป้อนลวดเชื่อมอัตโนมัติ จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2558

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดสาธิตโรงจักรต้นกำลังพลังงานไอน้ำขนาดเล็ก... (15/12/2016) [อ่าน 1008]
แจ้งเรื่องการส่งเอกสาร การอนุมัติ จัดซื้อ จัดจ้าง ของงานพัสดุ... (22/08/2016) [อ่าน 2711]
สอบราคาซื้ออุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีสอบราคา... (22/08/2016) [อ่าน 2698]

Mae Moh EGAT College of Technology and Management

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ
ที่ตั้ง : 393 ม.11 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220
เบอร์โทรศัพท์ : 054-330737
Fax: 054-330737 ต่อ 1004

โดย นายไกรสีห์ คำยวง

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

Copyright (c) 2015

All Rights Reserved