Logo


ด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ มีความประสงค์จะสอบราคา ซื้ออุปกรณ์การเรียน ของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา จำนวน 6 รายการ ดังนี้

- สาขาวิชาช่างยนต์ 60 ชุด

- สาขาวิชาช่างเชื่อม  31 ชุด

- สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 54 ชุด

- สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง 26 ชุด

- สาขาวิชาการบัญชี  29 ชุด

- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 18 ชุด

กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 28 สิงหาคม 2558 - 10 กันยายน 2558

ดาวน์โหลด เพื่อดูรายละเอียดประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดสาธิตโรงจักรต้นกำลังพลังงานไอน้ำขนาดเล็ก... (15/12/2016) [อ่าน 1008]
แจ้งเรื่องการส่งเอกสาร การอนุมัติ จัดซื้อ จัดจ้าง ของงานพัสดุ... (22/08/2016) [อ่าน 2711]
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดป้อนลวดเชื่อมอัตโนมัติ จำนวน 1 รายการ ... (23/08/2016) [อ่าน 2827]

Mae Moh EGAT College of Technology and Management

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ
ที่ตั้ง : 393 ม.11 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220
เบอร์โทรศัพท์ : 054-330737
Fax: 054-330737 ต่อ 1004

โดย นายไกรสีห์ คำยวง

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

Copyright (c) 2015

All Rights Reserved