Logo


 แจ้งผู้ที่นำ ตัวจ่ายสัญญาน ไวไฟ มาติดตั้งใช้งานร่วมกับระบบวิทยาลัย  รุ่น wrt54gs. ให้ทำการปิดระบบจ่าย ip อัตโนมัติ  หรือนำมาให้ทางเราแก้ไขก่อน เพราะเครื่องของท่านได้จ่าย ip. มาชนกับระบบ. ทำให้ โซนบ้านพัก. อาคารพัสดุ  ช่างไฟ ช่างยนต์  จะมีปัญหาเน็ต หลุดตลอดเวลา ขอความร่วมมือด้วยครับ ขอบคุณครับแจ้งการ Upload รายชื่อนักศึกษา เพื่อคีย์ข้อมูล V-COP... (22/08/2016) [อ่าน 2450]
โครงการปรับเปลี่ยนระบบอินเตอร์เน็ท... (22/08/2016) [อ่าน 2557]
โครงการเพิ่มความเร็วอินเทอร์เน็ตเป็น 100 Mb ระยะที่ 1... (22/08/2016) [อ่าน 2612]
Update จำนวนนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2558... (22/08/2016) [อ่าน 2521]
แจ้งข่าวเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมเพื่อขัดขวางบุคคลอื่นในวง Lan... (22/08/2016) [อ่าน 1486]

Mae Moh EGAT College of Technology and Management

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ
ที่ตั้ง : 393 ม.11 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220
เบอร์โทรศัพท์ : 054-330737
Fax: 054-330737 ต่อ 1004

โดย นายไกรสีห์ คำยวง

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

Copyright (c) 2015

All Rights Reserved