Logo
วันที่ 9 สิงหาคม 2561 นายการุญ พรหมประกอบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ พร้อมรองผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ร่วมจัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 เพื่อเทิดพระเกียรติและแสดง ออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ อาคารหอประชุมโภชนาคาร วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ

ชมรม นศ.วิชาทหารได้เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการคุณธรรมสร้างต้น สร้างคน สร้างชาติ... (05/09/2018) [อ่าน 351]
โครงการเข้าค่ายปฐมนิเทศ อบรมคุณธรรมจริยธรรม นร.-นศ. ประจำปีการศึกษา 2561... (20/05/2018) [อ่าน 503]
โครงการอบรมเดินเครื่องโรงไฟฟ้าเบื้องต้น ระหว่างวันที่ 9 - 24 เม.ย. 2561... (17/04/2018) [อ่าน 381]
กิจกรรมบริการให้ความช่วยเหลือประชาชนก่อนเทศการสงกรานต์ "ขับรถปลอดภัย สร้างวินัยจราจร " ... (17/04/2018) [อ่าน 454]
โครงการความร่วมมือแลกเปลี่ยน ระหว่าง วทก.กฟผ. แม่เมาะ และ สาขา เทคโนโลยีพลังงาน มร.ลป.... (17/04/2018) [อ่าน 466]

Mae Moh EGAT College of Technology and Management

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ
ที่ตั้ง : 393 ม.11 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220
เบอร์โทรศัพท์ : 054-330737
Fax: 054-330737 ต่อ 1004

โดย นายไกรสีห์ คำยวง

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

Copyright (c) 2015

All Rights Reserved