บุคลากรแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 


oranee

นางสาวอรณี  จริยา

หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

wasan

นายวสันต์  เทวัญ

ครูแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ