บุคลากรแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ 


ittipong

นายอิทธิพงษ์  ขันคำ

หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

siribongot

นางศิริบงกช  แสงแก้ว

ครูแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

นายบัญชา สุวรรณพิทักษ์

ครูแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

นายธนากร มูลรินทร์

ครูแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ